Regulamin

Poniżej prezentujemy regulamin naszych zajęć

Regulamin Kidding.play

 1. Kidding.play to miejsce spotkań dzieci i rodziców gdzie odbywają się zajęcia/warsztaty dla dzieci i rodziców.
 2. Właścicielem kidding.play jest Iwona Feluś prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Iwona Feluś KIDDING z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 117, 30-074 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762193348, REGON: zwana dalej „Organizatorem”
 3. Klient – opiekun prawny dziecka będący uczestnikiem zajęć wraz z dzieckiem Regulamin – niniejszy regulamin centrum kidding.play
 4. Kidding.play jest miejscem gdzie organizowane są zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami. Na zajęciach dziecko jest pod opieką rodzica/opiekuna z którym uczestniczy w zajęciach i który bierze za nie pełną odpowiedzialność prawną.  
 5. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Na zajęciaprzyjmowane są zapisy.
 6. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia stworzona zostanie nowa grupa lub lista osób rezerwowych.  W przypadku małej ilości zgłoszeń (min. 3-5 osób w zależności od zajęć) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych zajęć.  
 7. Karnet miesięczny jest ważny przez 1 miesiąc i obejmuje pakiet 4 zajęć. Rodzic jest zobowiązany poinformować nas o nieobecności dziecka nazajęciach minimum 24h przed planowanymi zajęciami na które wykupiony jest karnet, wtedy istnieje możliwość odrobienianie obecności poprzez uczestnictwo w dowolnych zajęciach w ramach ważnego wykupionego karnetu. Informacjeo nieobecności można przekazać poprzez: e-mail, lub telefonicznie Wykupionego karnetu nie można zwrócić. Nie ma możliwości przepisania karnetu na inne dziecko.
 8. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia
 9. Na zajęcia przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci  
 10. Staramy się o to, by kidding.play było miejscem przyjaznym, ale stosuj zasadę ograniczonego zaufania! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione czy skradzione na terenie Klubu.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w kidding.play odpowiadająrodzice lub pełnoletni opiekunowie sprawujący nad nimi opiekę. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko. Organizator ani instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za krzywdy wynikające z niedostosowania się klienta lub uczestnika zajęć do niniejszego Regulaminu oraz niedostosowania się do zasad wprowadzonych przez instruktora na poszczególnych zajęciach.
 12. Dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez kidding.play wyłącznie dla celów wykonania umowy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Biorąc udział w spotkaniu akceptujemy fakt, że na terenie Klubu robione są zdjęcia, które później publikujemy na stronie internetowej www.kiddingplay.pl oraz na naszym facebooku. Jeżeli opiekun nie wyraża zgody na publikację zdjęć swojego dziecka, niezwłocznie powinien nas o tym powiadomić. Kidding.play niezwłocznie usunie zdjęcie umieszczone na stronie www.kiddingplay.pl oraz Facebooku kidding.play.
 14. Wszyscy goście oraz uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie klubu kidding.play oraz uczestnictwo w zajęciach jestrównoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.